Riddarhyttans

Gård

Riddarhyttans Gård

Om oss

Vi är ett litet HVB-hem med 8 platser för flickor i åldern 13 till och med 17 år. Vi bedriver vård och behandling med familjär känsla riktad mot unga flickor med alkohol eller narkotikamissbruk. För oss är det viktigt att flickorna kommer till en plats där de känner trygghet och en vardag som påminner om en familj så att vårdtiden blir så givande som möjligt. Hos oss bor personalen en vecka i taget i ettmedlevandeskap för att skapa trygga relationer och kontinuitet. I medlevandeskapet så ges behandling av samma personer vilket vi anser ökar kvalitén och kontinuiteten vilket gör att behandling och vård ges utan avbrott. Boendet har tre våningar som är uppdelad i olika sektioner med gemensamma utrymmen på bottenvåningen med vardagsrum, kök, biljardrum, samtalsrum, kontor och personalrum. På övervåningen finns de boendes sovrum samt personalsovrum. I källaren har vi ett gym, ungdomsrum med musikstudio och ateljé samt garage.

Behandling

Återfallsprevention
rePULSE och A-CRA

Boendet bedriver behandling enligt en miljöterapeutisk modell, vilket till stor del handlar om lärande och träning i den miljö man befinner sig i, att träna på att möta livets motgångar och medgångar medstöttning av vår personal.