Om oss

Stärkta av gemenskap, formar vi morgondagens ljus på Riddarhyttans Gård.
Om oss

Riddarhyttans Gård

Vi är ett litet HVB-hem med 8 platser för flickor i åldern 13 till och med 17 år. Vi bedriver vård och behandling med familjär känsla riktad mot unga flickor med alkohol eller narkotikamissbruk. För oss är det viktigt att flickorna kommer till en plats där de känner trygghet och en vardag som påminner om en familj så att vårdtiden blir så givande som möjligt. Hos oss bor personalen en vecka i taget i ettmedlevandeskap för att skapa trygga relationer och kontinuitet. I medlevandeskapet så ges behandling av samma personer vilket vi anser ökar kvalitén och kontinuiteten vilket gör att behandling och vård ges utan avbrott. Boendet har tre våningar som är uppdelad i olika sektioner med gemensamma utrymmen på bottenvåningen med vardagsrum, kök, biljardrum, samtalsrum, kontor och personalrum. På övervåningen finns de boendes sovrum samt personalsovrum. I källaren har vi ett gym, ungdomsrum med musikstudio och ateljé samt garage.
Vi arbetar för att flickornas egna prosociala intressen ska vara en del av återhämtningsprocessen där flickorna kan fortsätta eller påbörja fritids-aktiviteter på boendet. Vi ser gärna att flickorna får möjlighet till att aktivera sig med någon form av fysisk aktivitet och arbetar flexibelt för att tillmötesgå olika fysiska aktiviteter så som simning, fotboll, gym, ridning med mera som ger flickorna positiva sammanhang och umgängen. På boendet har vi aktiviteter under vardagar och helger, på vardagar finns konst och musikaktiviteter i form av konstgrupp och musikstudio. Under våren 2023 kommer en trädgård med odling anläggas på boendet för att kunna odla och skörda egna grönsaker. Under helger planeras aktiviteter tillsammans med flickorna, aktiviteter som brukar vara populära är gokart, bio, shopping och att besöka nagelsalonger. Vi anser att det är viktigt att möta flickornas intressen och ge dem positiva aktiviteter att se fram emot.