Behandling

Miljöterapeutisk modell
Behandlingen

rePULSE och A-CRA

Boendet bedriver behandling enligt en miljöterapeutisk modell, vilket till stor del handlar om lärande och träning i den miljö man befinner sig i, att träna på att möta livets motgångar och medgångar medstöttning av vår personal. Till detta arbetar vi även med återfallsprevention enligt manual i grupp och individuellt och repulse-programmet individuellt samt ACRA.